За състезателите


ВАЖНО: Моля да обърнете специално внимание на чл.24.1. от Допълнителния Правилник на състезанието.

Чл.24. ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ТЕХНИЧСКИ ПАСПОРТ
Всеки състезателен автомобил участващ в състезание „Шипка Дамасцена 2022“, трябва да има паспортизация и да притежава валиден Паспорт на автомобила издаден от БФАС или АФБ, или протокол за съответствие.

Чл.24.1.
На 16.09.2022г. петък от 10:00ч. до 15:00ч. в гр.Казанлък в Автосервиз Киа – „Мончев-90“, намиращ се в източния край на града , до OMV бензиностанция, ще се извършва преглед за издаване на Протокол за съответствие с Приложение “ J ” на ФИА, който ще е безплатен.